Vaccinationer

Aktuell vaccinationsinfo

Information från institutet för hälsa och välfärd om influensa och influensavaccin

Målgrupperna för influensvaccination (Institutet för hälsa och välfärd) 

Resevaccinationer
Fyll i Frågeformulär för resenärer och lämna in till hälsovårdscentralen/hälsostationen.

Vaccinationsrekommendationer för resenären
Terveysportti
Vaccinationsguiden

Övriga vaccinationer
Information om vaccinationer för barn och ungdomar på respektive hälsostations telefontider för barnrådgivning och skolhälsovård.
Vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet (Institutet för hälsa och välfärd)
Vaccinationstidtabell för barn och ungdomar enligt det allmänna vaccinationsprogrammet (Institutet för hälsa och välfärd)