Färdtjänst

Färdtjänst är en serviceform för den som på grund av långvarig funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan använda sig av kollektivtrafik. Färdtjänst kan beviljas enlig handikappservicelagen eller enligt socialvårdslagen. Förutom de här tjänsterna finns det en byabuss som är avsedd för alla invånare men som lämpar sig speciellt bra för de som har svårigheter att anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen.