Närsjukhus

Idag finns närsjukhus i både Korsholms och Vörå kommun.
Korsholms närsjukhus omfattar
akutvårdsavdelning, tfn 06 327 7541 och 06 327 7540
rehabiliteringsavdelning, tfn 06 327 7958.
I nära anslutning till akutvårdsavdelningen verkar Korsholms hemsjukhus, tfn 044 424 9146

 I Oravais finns Oravais–Vörå–Maxmo närsjukhus som på samma sätt har Oravais-Vörå-Maxmo hemsjukhus anslutet, tfn 06 385 2265.