Närsjukhus

Idag finns närsjukhus i både Korsholms och Vörå kommun.
Korsholms närsjukhus omfattar akutvårdsavdelning, rehabiliteringsavdelning och vårdhem. I nära anslutning till akutvårdsavdelningen verkar Korsholms hemsjukhus.
I Oravais finns Oravais–Vörå–Maxmo närsjukhus som på samma sätt har Oravais-Vörå-Maxmo hemsjukhus anslutet.