Akutvårdsavdelning

Korsholms närsjukhus

  

Akutvårdsavdelningen har 26 vårdplatser

Tfn 06 327 7541 och 06 327 7540.

Kriterier för intagning och vård på akutvårdsavdelningen
(vårdnämnden 4.5.2016)

 • Behandling av infektioner inkl. rehabilitering, då nedsatta allmäntillståndet kräver inläggning på vårdavdelning

 • Utredning och behandling av sviktande hälsotillstånd som ansluter sig till oklara besvär, funktionsnedsättning, återkommande sjukhusintagningar,  ökad fallförekomst, psykisk ohälsa eller medicinska komplikationer anslutna till missbruk.                                                               

 • Palliativ vård el. vård i livets slutskede

 • Vård av infekterade med isoleringskrav

 • Postoperativ vård inklusive rehabilitering

 • Vård av hjärt- och lungsjuka, diabetiker, njursviktande som inte behöver specialsjukvård

 • Förberedande åtgärder för undersökningar såsom skopier

 • Minnessjuka med beteendestörningar som hotar kvarboende i hemmet

 • Dag/nattvård för iv-behandlingar, blodtransfusioner och dylikt

Avdelningen är indelad i tre moduler som tillgodoser ovanstående behov.

Närsjukhuset erbjuder inte vård för:

 • Långvarig dygnet runt vård där vårdbehovet klassas som allmänt vård-och omsorgsbehov och medicinskt mer krävande vård inte inbegrips.

 • Avlastande intervallvård (erbjuds i stället av socialvårdens kortvårdsavdelning 5 vid Solgård)