Rehabiliteringsavdelning

Händer

Rehabiliteringsavdelningen har 15 vårdplatser, tfn 06 327 7958 och 06 327 7959.

Kriterier för intagning och vård vid rehabiliteringsavdelningen: (vårdnämnden 4.5.2016)

Ortogeriatri (även <65 år):

  • pre- och postoperativa ortopediska patienter

  • traumapatienters rehabilitering

  • rehab.perioder för riskpatienter i avseende förlängning av kvarboende i hemmet om hemrehabilitering inte är tillräcklig

Neurogeriatri (även <65 år):

  • Rehabilitering av strokepatienter

  • Personer med neurodegenerativa sjukdomar som är i behov av rehabilitering om hemrehabilitering inte är tillräcklig (parkinson, polyneuropatier, ataxier, MS, dystrofier etc)

Ryggpatienter (osteoporos, kotkompressonsfrakturer mm)

Intervallvård för fysiskt handikappade om hemrehabilitering inte är tillräcklig (huvudgrupp: st. post infarctus cerebri).

Långvård enl äldreservicelagen: endast om det finns medicinskt motiverade skäl eller skäl som anknyter till klient- eller patientsäkerheten.

Närsjukhuset erbjuder inte vård för: 

  • Långvarig dygnet runt vård där vårdbehovet klassas som allmänt vård-och omsorgsbehov och medicinskt mer krävande vård inte inbegrips.

  • Avlastande intervallvård (erbjuds i stället av socialvårdens kortvårdsavdelning 5 vid Solgård)