Akutvårds- och rehabiliteringsavdelning

Korsholms närsjukhus

 

Besökare!
Besök är tillåtna kl. 14 – 15 och kl. 18 – 19.
Använd munskydd hela tiden på avdelningen och rör dig inte i onödan på avdelningen utan håll dig till det patientrum du besöker.
Ring fortsättningsvis innan och meddela att du kommer på besök.
Om du har symtom på luftvägsinfektion eller har varit på resa så ska du inte komma på besök alls.
Du kan ännu besöka patienter i terminalskedet även utöver ovanstående besökstider.

Akutvårdsavdelningen har 26 vårdplatser

Tfn 06 327 7541 och 06 327 7540.

Kriterier för intagning och vård på akutvårdsavdelningen
(vårdnämnden 4.5.2016)

 • Behandling av infektioner inkl. rehabilitering, då nedsatta allmäntillståndet kräver inläggning på vårdavdelning

 • Utredning och behandling av sviktande hälsotillstånd som ansluter sig till oklara besvär, funktionsnedsättning, återkommande sjukhusintagningar,  ökad fallförekomst, psykisk ohälsa eller medicinska komplikationer anslutna till missbruk.                                                               

 • Palliativ vård el. vård i livets slutskede

 • Vård av infekterade med isoleringskrav

 • Postoperativ vård inklusive rehabilitering

 • Vård av hjärt- och lungsjuka, diabetiker, njursviktande som inte behöver specialsjukvård

 • Förberedande åtgärder för undersökningar såsom skopier

 • Minnessjuka med beteendestörningar som hotar kvarboende i hemmet

 • Dag/nattvård för iv-behandlingar, blodtransfusioner och dylikt

Kriterier för intagning och vård vid rehabiliteringsavdelningen: (vårdnämnden 4.5.2016)

Ortogeriatri (även <65 år):

 • pre- och postoperativa ortopediska patienter
 • traumapatienters rehabilitering
 • rehab.perioder för riskpatienter i avseende förlängning av kvarboende i hemmet om hemrehabilitering inte är tillräcklig

Neurogeriatri (även <65 år):

 • Rehabilitering av strokepatienter
 • Personer med neurodegenerativa sjukdomar som är i behov av rehabilitering om hemrehabilitering inte är tillräcklig (parkinson, polyneuropatier, ataxier, MS, dystrofier etc)

Ryggpatienter (osteoporos, kotkompressonsfrakturer mm)

Avdelningen är indelad i tre moduler som tillgodoser ovanstående behov.