Omvårdnadsavdelning

Händer

Omvårdnadsavdelningen har 10 vårdplatser, tfn 06 327 7958.

Omvårdnadsavdelningen erbjuder: 

  • Långvarig dygnet runt vård där vårdbehovet klassas som allmänt vård-och omsorgsbehov och medicinskt mer krävande vård inte inbegrips.