Oravais–Vörå–Maxmo närsjukhus

Adress: Öurvägen 25, 66800 Oravais

Närsjukhuset har 24 vårdplatser. På avdelningen erbjuder vi aktiv rehabilitering, avlastning för anhöriga och god vård i livets slutskede förutom akut sjukvård och vård av långtidssjuka. Vårdideologin bygger på trygghet, individualitet, integritet, självständighet och kontinuitet.

Kriterier för intagning och vård på närsjukhuset (Vårdnämnden 4.5.2016)

Avdelningens telefonnummer: 06 385 2265

Besökstiden är mellan kl. 14–15 och 18–19.

 

OVM narsjukhus