Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå grundades 2009 för att sköta folkhälsoarbetet i kommunerna. Korsholms kommun är värdkommun och fungerar som förvaltningsenhet för vårdnämnden, som är samarbetsområdets gemensamma organ. Avtalskommunerna utser ledamöter med personliga ersättare till vårdnämnden.

Samarbetsområdet värnar om en högklassig service på svenska och finska.

Förvaltningsmässigt lyder vårdnämnden under gällande bestämmelser i värdkommunen såvida de inte strider mot vårdnämndens instruktioner eller samarbetsavtalet.

Vårdnämnden