Socialnämnden

Uppgifter och befogenheter

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som hör till kommunen enligt socialvårdslagen och övriga lagar inom den sociala servicens område.

Socialnämndens uppgift är att utöver vad i övrigt är stadgat att svara för upprätthållandet av god social trygghet och service för invånarna samt att förebygga sociala missförhållanden.

Sammansättning