Akuttandvård

Akutvård och första hjälpen inom munhälsovården

Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet sker via munhälsovårdens tidsbeställningar:
Korsholms tandklinik: måndag–torsdag kl. 8.00–16.00, fredag kl. 8.00–15.00, tfn 06 327 7430
Vörå tandklinik: måndag–torsdag kl. 8.00–15.00, tfn 06 385 2354 eller
Oravais tandklinik, måndag–torsdag kl. 8.00–15.00, tfn 06 385 2245
Oravais eller Vörå tandklinik fredag kl. 8.00–15.00

Mun- och tandvårdsjour utanför tjänstetid

Måndag-torsdag kl. 16–21, fredag kl. 15-21, lördag–söndag samt helgdagar kl. 8–21

I Vasa sjukvårdsdistrikts område sköts mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid vid Vasa centralsjukhus samjour (Sandviksgatan 2–4). Man bör alltid ringa jourhjälpen 116 117 innan man åker till samjouren.

Tandläkarjouren fungerar utan tidsbokning. När du anländer tar du ett könummer till anmälningen. I samband med anmälningen anvisas patienten till mun- och tandvårdsjouren. Patienterna vårdas i skyndsamhetsordning.

Nattjour

Nattjour kl. 21.00–08.00 i Åbo, tfn 02 313 8800.

Jouren är ämnad för alla som behöver brådskande tandvård oberoende av patientens ålder eller hemkommun. Åtgärderna vid tandläkarjouren är huvudsakligen av förstahjälp-karaktär, m.a.o. mera omfattande arbeten kan utföras endast i begränsad omfattning.