Mun- och tandvårdsjour utanför tjänstetid

(Mån-tors kl.16-21, fre kl.15-21, lö-sö samt helgdagar kl.8-21)

 I Vasa sjukvårdsdistrikts område sköts mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid vid Vasa centralsjukhus samjour (Sandviksgatan 2-4). Man bör alltid ringa jourhjälpen 116 117 innan man åker till samjouren.

Tandläkarjouren fungerar utan tidsbokning. När du anländer tar du ett könummer till anmälningen. I samband med anmälningen anvisas patienten till mun- och tandvårdsjouren. Patienterna vårdas i skyndsamhetsordning.

Nattjour: kl. 21–08 i Åbo universitetscentralsjukhus. Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov till Åbo universitetscentralsjukhus tfn 02 313 8800.