Barn under skolåldern

Vårdnadshavarna ansvarar för minderåriga barns munvård, tandläkarbesök och tidsbeställning.

Första besöket
Munhälsovården kallar alla barn som fyllt 1 år till en granskning hos munhygienisten/profylaxskötare. Om barnet flyttar till kommunen efter att det fyllt ett år, ska vårdnadshavarna reservera tid för det första besöket på tandkliniken.

Barn under skolåldern kallas till granskning:

  • vid 1 års ålder till tandskötare
  • vid 2 års ålder till tandskötare
  • vid 3 års ålder till tandskötare
  • vid 4 års ålder till tandskötare
  • vid 5 års ålder till munhygienist
  • vid 6 års ålder kallas barnet till tandläkare

Länkar

www.terveyttakasviksilla.fi

http://www.colgate.fi/oralcare/life_stages/index.shtml

http://www.tepe.com/sv/tips-rad/barntandvard/

http://www.helsinki.fi/hammas/puhtaathampaat/etusivu.html