Den väntande familjens munhälsovård

Familjen som väntar sitt första barn har möjlighet att beställa tid för att tillsammans göra ett avgiftsfritt rådgivningsbesök hos munhygienisten. Besöket är inte en klinisk undersökning  utan vårdbehovet bedöms på basen av samtalet. Munhygienisten ger varje familj individuella instruktioner i god munhygien och förebyggande munhälsovård.

Väntande föräldrar bör regelbundet gå på munvårdsundersökning. Om det har gått en lång tid sedan senaste munvårdsbesök eller behov av vård framkommer vid diskussion, uppmanas föräldrarna att ta kontakt med munvården för att få en tid för undersökning. Undersökningen är avgiftsbelagd.

Med tanke på barnets munvårdshälsa är det synnerligen viktigt att föräldrarnas tänder är rena och att inga kariesangrepp finns i tänderna. Karies i tänderna är en smittsam sjukdom, som sprids via saliv. På tändernas yta finns bakterier, som tillsammans med socker bildar syror som med tiden orsakar kariesangrepp  i  tänderna.

Bakterier som förorsakar stödjevävnadssjukdomar är också smittosamma. I munhålan hos ett nyfött barn finns inga av dessa bakterier, men de förekommer däremot hos nästan alla vuxna. Dessa bakterier smittar lättast till barn under 3 år och bakterierna  blir kvar i munhålan och förökar sig väldigt lätt om barnet får sockerhaltiga måltider flera gånger per dag.  Ju tidigare barnet får smittan desto större är risken för karies i barnets tänder.

Om föräldrarna regelbundet använder xylitolprodukter, 3-5 gånger per dag,  minskar risken för att barnet skall få  bakteriesmitta. Smittorisken minskar om föräldrarna använder  xylitolprodukter  då barnet är i åldern 3 månader till 3 år.  Regelbunden användning av xylitol är en bra grund för fortsatt god munhälsa.

Ta hand om dina tänder

  • Det viktigaste är att borsta tänderna två gånger om dagen med en mjuk borste och fluortandkräm.
  • Drick vatten när du är törstig.
  • Regelbundna och hälsosamma måltider och mellanmål
  • Sockerhaltiga produkter bör koncentreras till en eller två gånger i veckan.
  • Använd xylitolprodukter 3-5 gånger om dagen efter måltid eftersom det minskar karies för dig själv och ditt barn.