Piercingar i munområdet

Piercingar i munområdet är ganska vanligt idag.

Det kan ta hela 4-6 veckor för vävnaden att hela efter en piercing. Många skadeverkningar har också samband med piercing i munområdet.

Skadeverkningar:

 • Inflammation
  • Lokal inflammation där piercingen sitter på grund av dålig hygien och mikroberna i munnen.
  • En infektion som förorsakas av piercingsmycket kan leda till en inflammation i hjärtats inre hinna (endokardit).
  • Dåligt rengjorda piercinginstrument kan orsaka smittorisk av sjukdomar som sprids via blodet (t.ex. B- ja C-hepatit).
 • Tandskador
  • Det lossnar bitar från tänderna.
  • Det ilar i tänderna, tänderna är känsliga för kallt och sött.
  • Tänderna nöts.
  • Tandköttet dras tillbaka.
 • Överkänslighet för metaller
 • Ärrbildning där piercingen sitter
 • Nervskador