Skolelever

Kommunen sörjer för skolhälsovården, som också omfattar munhälsovården. Skolelevernas mun- och tandvård ordnas i allmänhet under skoltid.

Vårdnadshavarna ansvarar för minderåriga barns munvård, tandläkarbesök, transport och tidsbeställning.

Skoleleverna i Korsholm och Vörå har rätt till kostnadsfri tandvård upp till 18 års ålder. Elever i grundläggande utbildning kallas till granskning med individuellt bestämda intervaller. Elever i gymnasier och yrkesskolor bör själva beställa tid för granskning.

Eleverna får inte taxiskjuts till munvården betald av kommunen, men elevskjuts med taxi kan ordnas på föräldrarnas begäran, ofta av föreningen för hem och skola, i mån av möjlighet för transport till grundtandvård (ej tandreglering). Om föräldrarna anser att eleven inte klarar sig själv vid tandläkarbesöket bör de själva sköta om skjutsandet.

Kallelse till tandvård
Granskningsintervallet bedöms individuellt på basis av hälsotillståndet hos barnets mun och tänder, genom att iaktta statsrådets förordning om rådgivningsverksamheten, skol- och studerandehälsovården samt förebyggande munhälsovård för barn och unga. Av åldersgrupperna granskas eleverna i årskurserna 1, 5 och 8 samt vid behov även barn i andra årskurser enligt det individuella behovet. Alla barn besöker alltså inte tandvården varje år och en del av besöken kan vara till en munhygienist.

Till eleverna skickas per brev en kallelse med tidpunkten för granskningen. Då familjen flyttar till kommunen ska vårdnadshavaren själv ta kontakt med tandkliniken på det egna bostadsområdet för det första besöket. Vårdnadshavaren ska delta i det första besöket.

Gransknings- och munvårdsbesök
Om ett barn under 15 år kommer ensam till en granskning, får det ett skriftligt meddelande till vårdnadshavarna med uppgifter om bl.a. skolelevens munhälsotillstånd, förslagna och/eller utförda åtgärder samt planerad tidpunkt för följande granskning.

Klientavgifter

Tandregleringsvården är avgiftsfri upp till 18 år. För ett icke annullerat outnyttjat besök debiteras av 15 år fyllda en avgift enligt gällande klientavgiftsförordning och av 18 fyllda uppbärs dessutom besöks- och åtgärdsavgifter. Vårdnadshavarna ska sköta om ett minderårigt barns reserveringar, ändringar och annulleringar.