Snuset och munnen

Hos personer som snusar blir slemhinnan keratiniserad.

  • På det stället i munnen där man håller snuset är slemhinnan ofta ljus och rynkig, vilket har samband med att slemhinnan blivit för mycket keratiniserad.
  • Snuset bidrar till att tandköttet dras tillbaka, och detta kan inte rättas till.
  • Snuset missfärgar tänderna.
  • Snuset leder till nikotinberoende.
  • Den nyaste forskningen påvisar ett samband mellan snusanvändning och uppkomst av cancer i bukspottskörteln.

De förändringar i munnens slemhinnor som snuset föranlett blir vanligen bättre inom 2-3 veckor efter att man slutat använda snus.