Tandregleringsvård

Barn och ungas bett följs regelbundet upp i samband med övrig munvård. Patienter som behöver tandreglering styrs via primärvårdens tandläkare till undersökning och vård av specialtandläkare. Det slutliga beslutet om tandregleringsvård vid hälsocentralen fattas i samband med besök hos specialtandläkaren i tandreglering. En absolut förutsättning för vården är god munhygien. Tandrengöringen måste vara klanderfri. Det får inte finnas hål i tänderna eller tandköttsinflammation.

Tandställningarna ska användas enligt anvisningarna
För att vården ska lyckas är det en förutsättning att regleringsställningarna används enligt anvisningar. Vårdnadshavarna ska övervaka användningen och rengöringen av tandställningen samt att de överenskomna användningstiderna fullföljs. Om givna anvisningar och användningstider inte följs eller om reaktionen på vården är otillräcklig, avbryts vården.

Föräldrarna ska sköta skjutsandet av barnet till vårdbesöken
För uppföljning av vårdens framskridande och reglering av tandställningarna ordnas besök på tandkliniken i allmänhet med 1–4 månaders mellanrum under hela tandregleringen, också under skolloven. Besöken sker under normal arbetstid. Föräldrarna ska sköta skjutsandet av barnet till tandregleringsbesöken. Om barnet inte kommit ihåg besöket eller barnet eller vårdnadshavaren har annullerat tiden, ska vårdnadshavaren reservera en ny tid.

Tandregleringsvården är avgiftsfri upp till 18 år. För ett icke annullerat outnyttjat besök debiteras från 15 år fyllda en avgift enligt gällande klientavgiftsförordning.

Länkar:

http://www.tepe.com/sv/tips-rad/tandstallning-ortodonti/

http://www.colgate.fi/oralcare/dental_treatments/art_what_is_orthodontics.shtml