Tobaksrökning

Tobaksanvändning inverkar på den allmänna hälsan och leder till nikotinberoende. Tobaken inverkar också på tändernas hälsa samt på tändernas stödvävnader och slemhinnorna i munnen. Skadeverkningarna av tobak märks ofta i munnen redan efter en kortvarig användning. Tobaksrökningen har en skadande verkan på sårs läkande, t.ex. då de vävnader som fäster tanden fortsätter att förstöras, trots vård, ligger orsaken ofta i patientens tobaksrökning. Hos tobaksrökare utvecklas oftare inflammation i såret efter en tandutdragning än hos icke rökare.

Tobaksrökningens verkningar i munnen:

  • Tobaken missfärgar tänderna (tandhalsen, insidan av tänderna, plomberna och proteserna).
  • Tobaksrökningen ökar risk för sjukdomar i tändernas stödvävnader. Hos tobaksrökare bildas mera tandsten.
  • Tobaksrökning ger upphov till brungråa förändringar på slemhinnan (s.k. pigmentation).
  • Beläggning uppstår på tungan.

Länkar:
www.stumppi.fi
www.hengitysliitto.fi
http://www.tupakkaverkko.fi/
http://www.hammaslaakariliitto.fi/suun-terveys/suun-hoito/tupakka-ja-suun-terveys/