Vård och service i hemmet

Till vård och service i hemmet hör hemsjukvård, hemsjukhus, hemrehabilitering och hemservice. Hemsjukvården är till för personer som kan vårdas i hemmet eller som inte kan ta sig till en sjukvårdsmottagning. Hemsjukhuset är en ny verksamhet som fick sin start i januari 2019. Hemsjukhuset är till för personer med mer krävande vårdbehov såsom t ex cancerpatienter i palliativ vård. Hemrehabiliteringen stöder äldre i fortsatt hemmaboende samt utreder behovet av hjälpmedel.
Hemservice bistår personer i behov av hjälp med dagliga funktioner.

Hemsjukvård

Hemrehabilitering

Korsholms hemsjukhus

Hemservice