Hemsjukhus

Korsholms Hemsjukhus och OVM Hemsjukhus har inrättats för att betjäna den patientgrupp som vårdas i hemmet och har ett mer krävande palliativt vårdbehov. Hemsjukhuset är främst avsett för cancerpatienter, men även för personer med kroniska sjukdomstillstånd, som kräver avancerad palliativ vård (t.ex. ALS eller andra degenerativa neurologiska sjukdomar, svåra svikttillstånd i lungor, hjärta, lever) vilka har en medicinskt mer krävande vård där intravenös behandling krävs.

Enheten är nära ansluten till närsjukhusen. En till hemsjukhuset inskriven person ges, om situationen kräver det, en omedelbar vårdplats på närsjukhuset.

Hemsjukhusets personal består av hälsovårdscentralens cancervårdare och Österbottens cancerförenings palliativa sjukvårdare. Ansvarig läkare är akutvårdsavdelningens läkare.

En i hemsjukhuset inskriven person som är i behov av intravenös behandling kan få den genom inskrivning i hemsjukhuset. Dygnskostnaderna är ett halvt vårddygnspris. En passiv inskrivning, där intravenös vård inte behövs, är kostnadsfri, men möjliggör cancervårdarnas besök i hemmet. 

Kontaktperson i Korsholm 

Kontaktperson i OVM-området