Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavia palveluja ovat kotisairaanhoito, kotisairaala, kotikuntoutus ja kotipalvelu. Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, joita voidaan hoitaa kotona tai jotka eivät pysty tulemaan sairaanhoidon vastaanotolle. Kotisairaala on uusi toimintamuoto, joka käynnistyi tammikuussa 2019. Kotisairaala on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaativa hoidon tarve, esimerkiksi palliatiivista hoitoa saaville syöpäpotilaille. Kotikuntoutus tukee ikääntyneen kotona asumista ja selvittää apuvälinetarvetta.
Kotipalvelu auttaa henkilöitä, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toimissaan.

Kotisairaanhoito

Kotikuntoutus

Mustasaaren kotisairaala

Kotipalvelu