Pakolaisten vastaanotto ja kotouttaminen

Kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ja kotoutumista edistävien toimenpiteiden koordinoimisesta vastaavat pakolaiskoordinaattori ja pakolaisohjaaja yhteistyössä kunnan muiden viranhaltijoiden sekä muiden viranomaisten, organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaressa kulttuuritalo muodostaa luonnollisen monikulttuurisen kohtaamispaikan, ja myös monet vapaaehtoiset ystäväperheet ovat mukana pakolaisperheiden kotouttamisessa.

Toiminta-ajatus

Toiminnan tavoite on tukea ja edistää Mustasaaresta kuntapaikan saaneiden kiintiöpakolaisten kotoutumista, joka keskittyy osallistumiseen ja yhteistyöhön.

Uusille kuntalaisille tarjotaan palveluja, jotka auttavat heitä selviytymään itsenäisesti ja pääsemään osaksi uutta yhteiskuntaa. Toiminnassa painotetaan avoimuutta, tasa-arvoisuutta sekä edistetään monimuotoisuuden ja erilaisuuden hyväksyvää yhteiskuntakehitystä.

Keskeiset toiminnot
  • Kiintiöpakolaisten vastaanoton organisointi
  • Ohjaus ja neuvonta Mustasaareen saapuville kiintiöpakolaisille
  • Kotouttamistuki osallisuutta ja omaa vastuuta tukevin menetelmin,  ryhmätoimintaa, kursseja ja kotimaisten kielten perusopetusta (ruotsi kotouttamiskielenä)
  • Perusturvallisuuteen liittyvä palvelu

Tarvittaessa tilataan tulkki tai käytetään puhelintulkkausta.

Yhteystiedot

Mustasaaren pakolaisten vastaanotto- ja kotouttamistoiminta
Keskustie 4, 65610 Mustasaari
Puh. 06 3277 111 (vaihde)

Pakolaiskoordinaattori Carina Nåhls
Pakolaiskoordinaattori Annika Hendersson
Puh. 06 3277 213 / 044 727 1239

Pakolaisohjaaja Maarit Ojala
Puh. 06 3277 209 / 044 727 1246

Hyödyllisiä linkkejä

Maahanmuuttovirasto

Sisäministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kotouttaminen.fi

Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut)

Kansaneläkelaitos (Kela)

Poliisi

Infopankki

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Väestöliitto