Yhteystiedot: Sosiaalipalvelut aikuisille ja vammaisille henkilöille

KÄYNTIOSOITE
Mustasaaren kunta
Sosiaalipalvelut
Keskustie 4
65610 Mustasaari

Vaihde: 06 327 1111

S-posti: etunimi.sukunimi@mustasaari.fi

Perhe- ja yksilöhuollon päällikkö
Isabella nyman                         Puh. 06 327 7235

Toimistosihteeri
Therese Beijar                            Puh. 06 327 7223

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Yhteydenotot, hakemukset ja konsultaatio

Sosiaalipalvelut työikäisille ja iäkkäille henkilöille, vammaispalvelut ja erityishuolto kaikienikäisille henkilöille sekä päihdehuolt

Lomakkeet
Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta sosiaalipalvelusta
Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Puhelinaika
Ma, ti, pe klo. 12-13
Ke, to klo. 8.30-9.30

Sosiaalityö työikäisille henkilöille ja iäkkäille henkilöille

Aikuissosiaalityö, täydentävä toimeentulotuki ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
A-N 
(asiakkaan sukunimen mukaan)
Sosiaalityöntekijä Malin Stagnäs, puh. 06 327 7237

Aikuissosiaalityö, täydentävä toimeentulotuki ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
O-Ö
 (asiakkaan sukunimen mukaan)
Sosiaalityöntekijä Linda Fagerholm Lundman, puh. 06 327 7224
(poissa keskiviikkoisin)

Sosiaaliohjaus
Sosiaaliohjaaja Lilian Biskop-Löf, puh. 050 348 1072
Sosiaaliohjausta annetaan sosiaalityöntekijän päätöksen mukaisesti, eikä sitä voi hakea suoraan sosiaaliohjaajalta.

Vammaispalvelut ja erityishuolto

Erityishuolto kehitysvammaisille henkilöille
Sosiaalityöntekijä Malin Stagnäs, puh. 06 327 7237

Kuljetuspalvelut
Jennifer Holmbäck, puh. 044 727 7349
Puhelinaika: keskiviikkoisin klo 8.30–9.30 ja perjantaisin klo 12–13

Kaikki muut vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Sosiaalityöntekijä Linda Fagerholm Lundman, puh. 06 327 7224
(poissa keskiviikkoisin)