Koululaiset

Kunta huolehtii kouluterveydenhuollosta, johon kuuluu myös suun terveydenhuolto. Koululaisten suun ja hampaiden hoito järjestetään yleensä kouluaikana.

Vastuu alaikäisen lapsen hampaiden hoidosta, hammashoitokäynneistä, kuljetuksista sekä ajanvarauksesta on huoltajilla.

Mustasaaren alle 18-vuotiailla koululaisilla on oikeus maksuttomaan hammashuoltoon.

Perusopetusta saavat oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisin tarkastusvälein. Lukion ja ammattikoulujen oppilaat varaavat itse ajan tarkastukseen.

Kunta ei maksa oppilaiden taksikuljetuksia hammashoitoon, mutta vanhempien pyynnöstä oppilaista pyritään mahdollisuuksien mukaan muodostamaan ryhmiä, joille järjestetään yhteiskuljetus perushammashoitoon (ei koske oikomishoitoa). Jos oppilas ei vanhempien mielestä selviä yksin hammaslääkärissä käynnistä, vanhemmat huolehtivat itse oppilaan kuljetuksesta.

Kutsu hammashuoltoon
Tarkastusväli arvioidaan lapsen suun ja hampaiden terveydentilan perusteella yksilöllisesti noudattaen valtioneuvoston asetusta neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Ikäluokista tarkistetaan 1., 5. ja 8. luokkalaiset sekä yksilöllisen tarpeen mukaisesti tarvittaessa myös muiden ikäluokkien lapsia. Kaikki lapset eivät siis käy joka vuosi hammashoidossa ja osa käynneistä voi olla suuhygienistille.

Oppilaille lähetetään tarkastusajan sisältävä kutsu kirjeitse kotiin. Perheen muuttaessa kuntaan huoltajan tulee ottaa itse yhteyttä oman asuinalueensa hammashoitolaan ensimmäistä käyntiä varten. Huoltajan tulee olla ensimmäisellä käynnillä mukana.

Tarkastus- ja suunhoitokäynti
Jos alle 15-vuotias tulee tarkastuskäynnille yksin, hänelle annetaan huoltajia varten mukaan kirjallinen tiedote, jossa on tiedot mm. koululaisen suun terveydentilasta, ehdotetuista ja/tai tehdyistä toimenpiteistä sekä suunniteltu seuraava tarkastusajankohta.

Asiakasmaksut

Oikomishoito on maksutonta 18-vuotiaaksi asti. Peruuttamatta jääneestä käyttämättömästä ajasta veloitetaan 15 vuotta täyttäneiltä asiakasmaksuasetuksen mukainen maksu ja 18 vuotta täyttäneeltä lisäksi käynti- ja toimenpidemaksu. Huoltajan on huolehdittava alaikäisen lapsen varauksista sekä niiden muuttamisesta ja peruuttamisesta.