Oikomishoito

Lasten ja nuorten purentaa seurataan säännöllisesti muun hammashoidon yhteydessä. Oikomishoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan perushoidon hammaslääkäreiden kautta erikoishammaslääkärin tutkimukseen ja hoitoon. Lopullinen päätös mahdollisesta hoidosta terveyskeskuksessa tapahtuu oikomishoidon erikoishammaslääkärikäynnin yhteydessä. Hoidon ehdoton edellytys on hyvä suun terveys. Hampaiden puhdistuksen täytyy olla moitteetonta eikä hampaistossa saa olla reikiä eikä ientulehdusta.

Oikomiskojeita on käytettävä ohjeiden mukaisesti
Hoidon onnistumisen edellytyksenä on oikomiskojeiden käyttäminen ohjeiden mukaisesti. Huoltajien tulee valvoa kojeiden käyttöä ja puhdistusta sekä sovittujen kojeiden käyttöaikojen toteutumista. Jos annettuja ohjeita ja käyttöaikoja ei noudateta tai hoitovaste on riittämätön, hoito keskeytetään.

Vanhempien on hoidettava lapsen kuljetukset hoitokäynneille
Käyntejä hammashoitolassa hoidon edistymisen tarkkailua ja kojeiden säätämistä varten on yleensä 1–4 kuukauden välein koko oikomishoidon ajan, myös koulujen loma-aikoina. Käynnit ovat usein keskellä päivää. Vanhempien tulee huolehtia lapsen kuljetuksesta oikomishoitokäynneille. Jos lapsi ei ole muistanut tulla hoitokäynnille tai lapsi tai huoltaja on perunut ajan, tulee huoltajan varata uusi aika.

Oikomishoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 15-vuotta täyttäneiltä kulloinkin voimassa olevan asiakasmaksuasetuksen mukainen maksu.

Linkit:

http://www.colgate.fi/oralcare/dental_treatments/art_what_is_orthodontics.shtml