Fysioterapia

Polikliininen toiminta

FYS ovm

Puhelinaika:

Mustasaari ma–to klo 12–13, puh. 06 327 7531

Vöyri ma–pe klo 8–9, puh. 044 7277 376

Lapset
Yksilölliset neuvontakäynnit, harjoittelu yksilöllisesti tai ryhmässä, jossa on lapsia, jotka tarvitsevat tukea motorisessa kehityksessä tai joilla on diagnoosi, joka edellyttää säännöllistä harjoittelua. Tapahtuu toisinaan koti- tai päiväkotikäynneillä. Perustuu yksilölliseen harkintaan. Pyyntö tulee useimmiten lastenneuvolasta, erityislastentarhanopettajalta, psykologilta, lääkäriltä tai joltakin muulta sairaalasta. Kaksi kertaa vuodessa tehdään kaikissa kunnan esikouluissa ryhmäarviointi, johon yhdistetään motoriikkarata. Tavoitteena on saavuttaa tukea tarvitsevat lapset niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista koulunkäynnin aloittamisen helpottamiseksi.

Kouluikäiset lapset ja nuoret
Yksilölliset neuvontakäynnit, harjoittelu ryhmässä ja tarvittaessa hoito. Tapahtuu potilaskertomuksessa olevan suosituksen tai lähetteen perusteella. Pyyntö tulee useimmiten kouluterveydenhoitajalta tai lääkäriltä. Asiakas varaa itse ajan.

Aikuiset/seniorit

  • Yksilölliset neuvontakäynnit/elämäntapavastaanotto. Tavoitteena ovat itsehoito-ohjeet tutkimuksen perusteella. Tapahtuu potilaskertomuksessa olevan suosituksen tai lähetteen perusteella. Asiakas itse varaa ajan.
  • Ulkoistetut lonkka- ja polvikontrollit leikkauksessa olleille asiakkaille.
  • Päivystysvastaanotto akuuteille selkävaivoille. Arviointi/varaus tapahtuu päivystysvastaanotolla. Yksi aika päivässä on varattuna.
  • Kotikäynti vaikeavaimmaisen tai vaikeasti sairaan luona, jolle on suositeltu fysioterapiaa.
  • Ryhmät: Järjestetään neurologisille potilaille, nivelrikko- ja reumapotilaille, lonkka- ja polvileikkauspotilaille sekä ikääntyneille ja alentuneesta toimintakyvystä kärsiville. Paikkamäärä on rajattu. Tarkoituksena on tukea asiakkaita pääsemään vauhtiin omassa harjoittelussa. Tapahtuu jatkuvana asiakkaalle, joka ei pysty osallistumaan kolmannen sektorin tarjoamiin ryhmiin. 

Ehkäisevä toiminta:
Perhevalmennus ja luennot.