Toimintaterapia

Toimintaterapia on suunnattu kaikille ikäryhmille ja sen tarkoituksena on mahdollistaa yksilön suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista ja tukea suoriutumista. Mustasaaren terveyskeskuksen toimintaterapeuttien toimenkuvaan kuuluu:

  • Kuntoutus lähisairaalan kuntoutus- ja päivystysosastoilla. Päivittäisten toimintojen (ADL), kädentoimintojen ja kognitiivisten toimintojen arvioiminen ja harjoittaminen sekä apuvälineiden sovitus. Tarvittaessa kotikäynti ennen kotiutusta tai sen yhteydessä apuvälineiden ja muutosten tarpeen arvioimiseksi kotona.
  • Polikliininen toimintaterapia, aikuisille/ikääntyneille. Päivittäisten toimintojen (ADL), kädentoimintojen ja kognitiivisten toimintojen arvioiminen ja harjoittaminen sekä apuvälineiden sovitus. Harjoittelu tapahtuu kotona tai vastaanotolla, kun tarvitaan jatkoharjoittelua osastolla olon jälkeen tai lääkärin lähetteellä.
  • Kotikuntoutus
  • Apuvälineet 
  • Perusapuvälineiden sovituksen lisäksi myös nk. pienapuvälineiden (esimerkiksi erityisottimien, -veisten ja -purkinavaajien) sekä erilaisten ranne- ja peukalotukien sovitus. Nämä muun kuntoutushenkilöstön tai lääkärin suosituksesta. Myönnetään asiakkaille, joilla on neurologisia tai reumaattisia sairauksia tai paha nivelrikko.
  • Lapsiarvioinnit. Toimintaterapiatarpeen arviointi tapahtuu lääkärin, neuvontahenkilöstön, fysioterapeutin, puheterapeutin, psykologin, erityislastentarhanopettajan tai erityisopettajan suosituksesta. Voidaan arvioida esimerkiksi hienomotorisia valmiuksia, silmän ja käden koordinaatiota, visuaalista hahmottamista, keskittymistä ja sosiaalisia valmiuksia. Mikäli arvioinnin aikana todetaan toimintaterapian tarve, järjestetään se ostopalveluna maksusitoumuksella.