Lastenneuvola

Barnrdg skötplats

Yhteystiedot lastenneuvoloihin:

Puhelinaika arkisin 9.30–10

Helsingbyn lastenneuvola Puntaistentie 52 65520 Helsingby Puh. 06 327 7965
Koivulahden lastenneuvola Pitkäkatu 2 66530 Koivulahti Puh. 06 327 7977
Maksamaan/Särkimon lastenneuvola Maksamaa: Lötvägen 7 Särkimo: Särkimo 923 66640 Maksamaa Puh.  050-511 8853
Pohjois-Mustasaaren lastenneuvola Vanha Karperöntie 17 B, 65610 Mustasaari Puh. 06 327 7471
Oravaisten lastenneuvola Öurintie 25 66800 Oravainen Puh. 044 727 7398 HUOM! Puh aika klo 9–10
Raippaluodon–Björköbyn lastenneuvola Kirkkotie 50 65800 Raippaluoto Puh. 06 327 7987
Sepänkylän lastenneuvola Vanha Karperöntie 17 B, 65610 Mustasaari Puh. 06 327 7494 Puh. 06 327 7492
Sulvan lastenneuvola Sulvantie 219, 65450 Sulva Puh. 050 517 0916
Vöyrin lastenneuvola Lääkärintie 3 66600 Vöyri Puh. 050 361 8695 ja 06 385 2341

Lastenneuvolan tavoitteena on turvata lapsen terveys ja tukea vanhempia, jotta lapsella olisi hyvät edellytykset terveeseen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin. Neuvola- ja kotikäyntien määrä vaihtelee lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Terveydenhoitaja on sinua ja perhettäsi varten. Terveydenhoitajalla on vaitiolovelvollisuus, joten voit kääntyä hänen puoleensa luottamuksellisesti. Sinä vanhempana tunnet lapsesi parhaiten. Terveydenhoitaja voi auttaa ja antaa neuvoja, mutta määräysvalta on sinulla. Terveydenhoitaja on avainasemassa yhteyden ottamisessa muihin lapsen kehityksen kannalta tärkeisiin tahoihin, esimerkiksi lääkäriin, fysioterapeuttiin, puheterapeuttiin tai psykologiin.

Käynnit lastenneuvolassa

Lasten rokotusohjelma

Rådgväntrum