Kriisiryhmä

Äkillisten kuolemantapausten ja vakavien onnettomuuksien yhteydessä voi kriisiapu olla tarpeen. Kriisiapua annetaan lähiomaisille, suvulle, työkavereille, ystäville, pelastusmiehistölle ja muille asianomaisille.

Poliisi, hoitolaitokset, pelastuslaitos, pelastushenkilöstö, henkilöt itse tai joku muu perheestä, ystävät, hautaustoimisto tai terveydenhoitaja voivat ottaa yhteyttä kriisiryhmään. Jos näet jonkun voivan huonosti äkillisen sairaustapauksen tai vaikean onnettomuuden vuoksi, voit ottaa yhteyttä kriisiryhmään, joka ottaa yhteyttä asianomaiseen.

Puhelin on auki ympäri vuorokauden. Ellei kukaan vastaa yöllä, otamme yhteyttä aamulla.
Puh. 044 727 7333.