Työterveyshuolto

Työterveyshuoltoa tarjotaan yrityksille, maanviljelijöille ja ammatinharjoittajille.

Toiminta käsittää:

  • työpaikkakäynnit ja selvitykset
  • tiedotuksen ja ohjauksen
  • terveystarkastukset
  • vammaisten työssä selviytymisen seurannan
  • osallistumisen ensiapuvalmiuksien ylläpitämiseen työpaikalla.