Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja annetaan henkilöille, joilla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Yksi edellytys on, ettei henkilö saa riittäviä ja sopivia palveluja tai etuja minkään muun lain nojalla.

Palveluista osa on tarkoitettu vain vaikeavammaisille kuntalaisille:

  • asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • henkilökohtainen apu
  • kuljetuspalvelu
  • palveluasuminen
  • päivätoiminta

Osa palveluista koskee kaikkia vammaisia. Tällöin palvelut järjestetään harkinnanvaraisina, määrärahasidonnaisina tukitoimina:

  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • sopeutumisvalmennus
  • apuvälineet
  • korvaus vaatteista aiheutuvista lisäkustannuksista

Palveluissa ja tukitoimissa on jatkuva hakuaika. Etuuksia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Hakemukseen liitetään lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto. Siitä tulee ilmetä henkilön vammaisuus sekä vamman tai sairauden aiheuttama haitta suhteessa elinympäristöön tai sosiaalisiin oloihin sekä haettavaan palveluun nähden.​​