Vanhustenhuolto

Toimintaperiaatteet

Palvelujen ikääntyneille täytyy

  • ennaltaehkäistä pitkäaikaisen hoidon tarvetta
  • olla oikea-aikaisia ja riittäviä
  • tukea ikääntyneen henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta
  • olla vahvistettuna palvelusuunnitelmaan.

Tavoitteena on, että ikääntynyt erilaisten tukitoimien avulla voi asua kotona mahdollisimman pitkään.