Jaksohoito

intervallvard2Solgårdin lyhytaikaisosastolla on 12 paikkaa jaksohoitoa varten. Lyhytaikaisosaston asiakkaina on omaishoidon tuella kotona hoidettavia henkilöitä ja kotipalvelun asiakkaita. Jaksohoidon tavoitteena on, että asiakkaan toimintakyky säilyy ja jos mahdollista jopa paranee. Kuntoutushenkilöstö työskentelee asiakkaiden kanssa myös näiden kotona esimerkiksi tekemällä kotikäyntejä ja auttamalla apuvälinehankinnoissa.