Fritidsverksamhet

Korsholm är kommunen med ett levande fritids- och kulturliv. Fritiden och kulturen bottnar i aktiva föreningar och sammanslutningar som ger kommuninvånarna ett stort utbud av tjänster. Fritid och kultur i Korsholm vill genom sin verksamhet erbjuda alla mål- och åldersgrupper i Korsholm en möjlighet till sysselsättning.  Här kan du läsa mer om kultur- och fritidsutbudet i Korsholm.

Kom med och vandra till Panike-Björköby vandringsled den 1.10.2017! Samling vid Svedjehamn kl.10.00. Båtfärd till Panike först. Ta med egen matsäck för det finns grillplatser att grilla tex korv på. Anmäl er här senast torsdag 28.9.