Action fritid

Gruppen är till för elever i åk. 5-6 och hålls direkt efter skolan om onsdagarna.

Vi är ute tillsammans och rör på oss. Vi spelar olika bollspel eller så kan vi göra små utflykter. Man får komma som man är, man behöver ingen erfarenhet för att komma på vår verksamhet. Tillsammans med de unga hittar vi på program till våra träffar.

Vi träffas efter skolan kl. 15 vid Kvevlax lärcentrum med start 18.11

Anmälan senast 13.11 HÄR

Vid anmälan gör arrangörerna en Whatsapp-grupp så att vi snabbt kan förmedla information ifall det är något speciellt med träffarna eller om vi har specialprogram. Detta betyder att den vårdnadshavaren som anmäler barnet kommer att bli medlem i Whatsapp-gruppen.

Plats: Kvevlax lärcenter, Norra Funisbackvägen 9, 66530 Kvevlax
Avgift: Gratis.
Ålder: 11–12 år
Kontaktperson: Idrottsledare Simon Granlund, tfn 045 639 6669