Rörelseglädje

Äventyrsland

Rörelseglädje är ett samarbete mellan fritid och bildning. Projektet har fortgått sedan 2003 och i sin nuvarande form sedan 2005.
Tanken är att man ska aktivera barnen i tidig ålder och försöka väcka deras intresse för rörelse och motion.
Vi vill ge alla barn goda förutsättningar för att utöva idrott och möjligheten att njuta av friluftsliv.

Under hösten träffar vi alla förskolebarn utomhus vid förskolorna, där barnen får prova på olika motorikbanor samt lekar och spel.
Under vintern besöker alla förskolebarn Botniahallen, där vi fortsätter med motorikbanor, spel- och bollekar samt olika friidrottsgrenar.
Under våren ges alla förskolebarn möjlighet att vistas i naturen vid rastområdet på Fjärdskär intill Replot bro, där vi lekar i naturen samt avnjuter lunch utomhus.