Gymnastiksalar

Gymnastiksalar med stor sal Längd Bredd Areal
Korsholms högstadium 28,1 14,3 401,83
Keskuskoulu 400 17 23 408
Kvevlax skola 27 15 405
Gymnastiksalar med små salar Längd Bredd Areal
Hankmo skola 15,4 9,4 144,76
Helsingby skola 17,8 11,1 197,58
Kuni-Vassor skola 14,2 9,9 140,58
Mustasaaren keskuskoulu 17,6 10,7 188,32
Norra Korsholm skola 17,75 11,2 198,8
Norra Vallgrund skola 13,4 8,8 117,92
Petsmo skola 12 7,5 90
Replot-Björkö skola 10,1 20,1 203,01
Smedsby-Böle skola 13,4 10,1 135,34
Solf skola 13,1 19,96 261,47
Tuovila skola 14,9 10,1 150,49
Tölby-Vikby skola 11,3 7,8 88,14
Veikars skola 19,1 9,6 183,36