Kartläggning över idrottsanläggningar

Denna kartläggning är gjord år 2010 och ingår i fritidsnämndens målsättningar för samma år. Senaste kartläggningen gjordes år 2005 med en uppräkning av idrottsanläggningar, upprätthållare och till viss del anläggningarnas kostnader.
Denna kartläggning av idrottsanläggningar i Korsholm är indelad områdesvis. Åtgärder som gjorts under år 2010 nämns också i kartläggningen. Kostnaderna för idrottsanläggningarna har inte beaktats i denna kartläggning.

Indelningen områdesvis:
1.Björköby, Replot, Norra Vallgrund, Södra Vallgrund, Söderudden
2.Köklot-Grönvik-Iskmo-Jungsund- Singsby-Karperö
3.Koskö-Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo
4.Kvevlax-Kuni-Vassor-Vallvik
5.Skatila-Veikars
6.Helsingby-Toby
7.Solf-Tölby-Vikby
8.Smedsby

Kartläggningen av idrottsanlaggningar i Korsholm 2017 KFN 01.11.2017

Efter varje område finns en sammanställning av de idrottsanläggningar som finns på området.
Enligt sammanställningen finns 164 idrottsanläggningar i Korsholm år 2010.