Simstränder och friluftsbad

Vi har tretton stycken allmänna simstränder samt ett friluftsbad runt om i kommunen som du kan välja mellan. Årligen deltar hundratals barn i Folkhälsans simskolor på dessa stränder och på friluftsbadet.

Underhåll och skötsel sköts delvis av kommunen och delvis av Folkhälsoföreningar eller andra lokala föreningar.

Info om badvattenkvaliteten får du här.

1. Björköby
2. Fjärdskär
3. Grönvik
4. Karperö
5. Köklot
6. Norra Vallgrund
7. Petsmo
8. Replot
9. Solf friluftsbad
10. Södra Vallgrund - Bullerås
11. Södra Vallgrund - Sommarösund
12. Toby
13. Vistan
14. Österhankmo