Hankmo

Tydliga infotavlor över skidspåren i Väster- och Österhankmo finns vid Hankmo skola, Västerhankmo ungdomslokal och vid Österhankmo byagård.

Start vid ungdomslokalen (Västerhankmovägen 258, 66550 Västerhankmo)
N63 12.799 E021 51.131

Längd: 1,8 km
- elljusspår
- klassisk stil
- motionsspår sommartid
- underlag: grus 

Start vid Hankmo skola (Eidisbackvägen 150, 66550 Västerhankmo)

Längd: 0,6 km, 3,5 km, 4,5 km, 6,5 km
- långsvängen 30 km (via ungdomslokalen - Österhankmo byagård)
- terrängspår


 Spårkarta >>>

Skötsel: Hankmo IF