Projekt Up, Out and Move!

Logo Up out and move

Projekt Up, Out and Move! är ett idrottsprojekt som startade 1.4.2018 och planeras över tre år. 
Projektet riktas till alla kommuninvånare och med inriktning på familjemotion utomhus samt möjlighet att utöva motion och idrott tillsammans.
Projektets mål är att för invånarna presenterna vilka idrotts- och motionsaktiviteter samt idrottsanläggningar som finns i kommunen och därigenom ska invånarna hitta sin egen fritidsaktivitet att utöva samtidigt som man skapar synlighet för det kommunen kan erbjuda i form av motionsaktiviteter.
Projektet syftar också till att ordna nya mångsidiga och intressanta fritidsaktiviteter som inte annars ordnas i kommunen.
Projektet finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.

Kontakt:
Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm
Tfn 050 517 6662
jessica.strandholm@korsholm.fi

Aktuellt:
Föreläsningar och workshops Ta del av intressanta koncept inom motion och hälsa!
Kajakorientering Prova att orientera på vattnet!
Korsholms Trail Prova terränglöpning!
Motionskampanjen Motionshäftena finns i hela kommunen!
Må bra stigen Gör avslappnande övningar för kropp och själ samtidigt som du vandrar!
Skymningspaddling Paddla i skymningen!
Skymningsvandring Vandra i skymningen!
Sportotek Låna idrottsutrustning!
Temavandringar Lär dig vandringens grunder, att laga mat utomhus eller ta del av naturens hälsosamma effekter!
Tour de Korsholm Pröva olika motionsformer och se samtidigt kommunen! 

Tidigare evenemang