Vuxnas roll inom barn- och ungdomsidrott

Vuxnas roll inom barn- och ungdomsidrott tisdag 19.11.2019 kl. 19-21

Tidigare elitidrottare Karin Storbacka leder Folkhälsans projekt "Trygga relationer inom idrott" och föreläser om tränarens, ledarens och vårdnadshavarens roll inom barn- och ungdomsidrott.
Teman som behandlas är vuxnas inverkan på barns idrottande, våra olika roller inom barn- och ungdomsidrott, vad som motiverar barn att idrotta, samt motivation och tävlande.
Föreläsningen och diskussionstillfället sker på svenska, men frågor och diskussion kan göras på både finska och svenska.

Det delas ut gratis material under kvällen.
Föreläsningen är gratis!
Gratis kaffe och tilltugg från kl. 18.30.

Platsen är: Kulturhuset i Korsholm, Skolvägen 1 , 65610 Korsholm.

Föreläsningen ordnas i samarbete med projektet ”Up, Out and Move!” inom Fritid och kultur och Vuxeninstitutet i Korsholms kommun.

Välkomna!

Kontakt:
Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm
Tfn 050 517 6662
jessica.strandholm@korsholm.fi

Up out move logo black outlines RGB
Trygg idrott for alla