Winter Dark Hike

Dark Hike

Winter Dark Hike 14.2.2020 kl. 18-21

"Följ den vintriga mörka stigen och du kan hitta spännande föremål!"

Endast till förhandsanmälda hotdogs, saft och bulle. Kom ihåg att anmäla er via hemsidan senast 13.2!
Förhandsanmäl senast 13.2. här.

Områdeskarta

Info

Starta kl. 18–19.30 vid Norra Korsholms frivilliga brandkårs byggnader, Iskmovägen 37, Iskmo, där du kan hämta din vinterbingobricka.

Parkeringsplatser finns vid daghemmet, jaktstugan och bönehuset i Iskmo.

Utlottningspriser bland alla som genomför vinterbingon.

Vandringen är 2,3 km.

Vid vandringens slutpunkt får alla förhandsanmälda gratis hotdogs, bulle och saft.

Lämna in din vinterbingobricka vid serveringen.

Ta med egen ficklampa eller pannlampa!

2 euro / deltagare. Betalas kontant på plats.

Det kommer också finnas en skild barnvagnsrutt!
Barnvagnsrutten är 2 km.

Kontakt:
Projektkoordinator Up, Out and Move!
Jessica Strandholm
Tfn 050 517 6662
jessica.strandholm@korsholm.fi

Arrangeras i samarbete med Iskmosunden.

Winter Dark Hike arrangeras inom projektet Up, Out and Move! som arrangeras inom projektet Up, Out and Move! som finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.

Logo Up out and move