Skymningsvandring

Solnedgang Pixabay

Kom med och vandra i skymningen längs Iskmo–Jungsund vandringsled fredag 18.9.2020 kl. 19-21.
Vid Kråknäs rastplats finns möjlighet att grilla.
Facklor finns utplacerade ca 300 meter åt båda hållen från Kråknäs rastplats, i övrigt bör du ha med pannlampa eller ficklampa.

Plats: Iskmo–Jungsund vandringsled. Startplats vid Jungsund sportplan, Jungsundvägen 645 eller Hallonnäs parkering, Tistronskärsvägen 98.
Avgift: Gratis.
Anmälning: Ingen anmälning.
Kontaktperson: Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm, tfn 050 517 6662.
I samarbete med föreningen Iskmosunden rf.
Skymningsvandringen arrangeras inom projektet Up, Out and Move! som finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.

Logo Up out and move

Ismosunden logo