Kajakorientering

 paddle Pixabay

Kom med och prova kajakorientering tisdag 23.6.2020 kl. 16.30-17.45, kl. 18-19.15 eller kl. 19.30-20.45.
Kontrollerna finns både på land och i vattnet, men du ska bara sitta i kajaken för att hitta dem.
Karta får du på plats.
Kommunen har 10 kajaker som man får låna.
Man får även låna flytvästar.
Var på plats 15 minuter innan paddlingen börjar.

Plats: Parkeringsplatser Iskmovägen 199. Följ sedan skyltningen gåendes.
Begränsningar: Du bör orka paddla ensam i en kajak och simma minst 100 meter.
Avgift: Gratis.
Anmälning: Senast 21.6.
Minimi 2 och max. 10 deltagare per tidpunkt.
Anmälningen är bindande.
Kontaktperson: Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm, tfn 050 517 6662.
I samarbete med föreningen Iskmosunden rf.
Kajakorienteringen arrangeras inom projektet Up, Out and Move! som finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.

Logo Up out and move

 

Ismosunden logo