Världsarvspaddling

2019

Världsarvspaddling 30.6.2019

Kom med på utfärd i Världsarvet! Vi paddlar i Korsholms skärgård och dagsutfärden beräknas ta 5–6 timmar. Start i Svedjehamn, Björkö kl. 10. Pauser tas på rastställen. Under paddlingen får man låna en kajak. Vi har 8 en-personers kajaker till förfogande. Fler deltagare ryms med om man har egen kajak. 
Simkunnighet minst 200 meter. Ta med egen matsäck! Väderreservation!

Kommunens kajaker är fullsatta! Om du anmäler dig hamnar du på reservlista.
Om du har egen kajak, kan du komma med!

Plats: Svedjehamn, Björköby, Korsholm.
Åldersgräns: Födda 2007.
Avgift: Ingen avgift.
Anmälning >>> senast 27.6. Minst 4 deltagare.

Kontaktperson: Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm tfn 050 517 6662.

Världsarvsutfärden arrangeras inom projektet Up, Out and Move! som finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.

 Logo Up out and move

 

v+nrldsarvspaddling