Arte Mare

Världsarvsportens konstgalleri Arte Mare
Öppethållningstider må-sö kl. 10-18
Adress: Replotvägen 2, 65800 Replot

Galleriet Arte Mare drivs av Kultur- och fritidsnämnden i Korsholm. Syftet med galleriverksamheten är att kunna erbjuda konstnärer en inspirerande utställningslokal i vårt världsarv. Det är även viktigt för oss att få visa besökarna den konst som skapas här och nu, av våra egna konstnärer.  Under ett kalenderår ordnas fyra till fem vernissager i samarbete med konstföreningar och yrkesverksamma konstnärer.

Två av vinterhalvårets utställningstider delas ut till professionella konstnärer från Österbotten utifrån en öppen ansökan, som riktas till Korsholms kommuns kulturbyrå. Ansökningstiden är 1.1–31.1. Ansökningarna bedöms av en utsedd jury.

Teknisk utrustning: Skärm 55", mediaspelare, högtalare, upphängningssystem på skenor och direkt på väggar, belysningsskenor, plattformar i olika storlekar. Utställningslokalens storlek: fri väggyta 67 m2, golvyta 47m2.  

Kontaktuppgifter: Korsholms kommun, Kulturbyrån, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, kultur@korsholm.fi Tfn 06 327 7165

Publikarbetare
Geir Byrkjeland är publikarbetare i världsarvet i Kvarken. Han är stationerad vid världsarvsporten.
Tfn 044 727 1399
Epost: geir.byrkjeland@korsholm.fi  

VAP

Till och med de mest avancerade verktygen och maskiner som den samtida människan använder har sitt ursprung i jordens resurser.  Miljö är omgivning och miljö är de platser som förändras av naturliga skäl eller till följd av människans påverkan på olika sätt.  Det kan vara långa förändringsprocesser över tid, eller korta. Det kan handla om förändring över stor areal eller en liten fläck eller spricka. Det som konsten kan ringa in, dokumentera, spegla, vrida och vända på kan vara den överväldigande process som förändringar i omgivning och miljö kan åstadkomma.

Konstgalleriet i Världsarsporten i Korsholm erbjuder tid, plats och möjligheter för att ställa ut, bekanta sig med och lära sig av den samverkan som finns mellan konsten, människan och miljön. Ett rum som ibland är bekvämt och ibland obekvämt och som alltid välkomnar sin besökare

FD Hannah Kaihovirta