Kavata kamrater

KK webb cover

Kavata kamrater är vänskapsträffar för personer över 65 år där samlingsplatsen fylls av gemenskap, skoj och glädje.  Målet är att skapa sociala möten för äldre och på så sätt minska ofrivillig ensamhet, som är ett växande problem i vårt samhälle.

Kavata kamrater-träffarna ordnas regelbundet varannan onsdag  i olika kommundelar, Smedsby, Solf, Kvevlax och Replot-Björkö skärgård. Vi gör även besök till grannkommunerna.

PROGRAM VÅREN 2019

Onsdagar kl. 14–16

Ons 6.2 Besök till Vasa brandstation (Österbottens räddningsverk), Smedsbyvägen 14-16, 65100 Vasa

Ons 20.2 Besök till kulturskafferiet Ritz, Kyrkoesplanaden, Vasa

Ons 6.3 Besök till Vallgrunds sjöbevakningsstation,  Sundbådavägen 61, 65930 Södra Vallgrund

Ons 20.3 Besök till Yle,  Abborrvägen 20, 65101 Vasa

Ons 3.4 Besök till Bock's bryggeri,  Gerbyvägen, 65230 Vasa

Ons 17.4 Besök till Oskars Klockgjuteriet, Långängstået 5a, 65410 Sundom

Ons 15.5 Besök till Polisinrättningen i Vasa, Korsholmsesplanaden 45, 65100 Vasa

Ons 29.5 Besök till Meterorian, Söderfjärden, Solf/Sundom

Kavata kamrater-gruppen är fullsatt!

KavataKamraterpaTikanoja

Kontaktpersoner:
 Susanna Sund, tel. 050 3450501, susanna.sund@korsholm.fi 
 Annica Reini tel. 3277165, 0500 162112, annica.reini@korsholm.fi