Kavata kamrater

KK webb cover

Kavata kamrater är vänskapsträffar för personer över 65 år där samlingsplatsen fylls av gemenskap, skoj och glädje.  Målet är att skapa sociala möten för äldre och på så sätt minska ofrivillig ensamhet, som är ett växande problem i vårt samhälle.

Kavata kamrater-träffarna ordnas regelbundet varannan onsdag  i olika kommundelar, Smedsby, Solf, Kvevlax och Replot-Björkö skärgård. Vi gör även besök till grannkommunerna.

PROGRAM HÖSTEN 2020
kl. 14-16

19.8. Besök till konstnär Fritz Jakobssons ateljé.
Adress: Rooska gården, Gamla Vasa (Bredvid Korsholms kyrka)

2.9. Flygolyckan i Kvevlax. Henrik Fågelbärj berättar om flygolyckan i Kvevlax år 1961
Adress: Drängstugan, Koskövägen 2, 66530 Kvevlax

16.9. Claus Stolpe föreläser om USA:s presidenter
Adress: Uf Havsbandet, Sommarösundvägen 335, Södra Vallgrund

30.9. Guidning i Solf kyrka
Adress: Västersolfvägen 352, 65450 Solf

14.10. Besök till Alkula gård, Barbro Nedermo guidar
Adress: Gripstigen 1, Vasa

28.10. Olav Lönnbäck, "Ordbrukare underhåller"
Adress: Koskö samlingshus, Koskövägen 704, Koskö

Kavata kamrater-gruppen är fullsatt!

KavataKamraterpaTikanoja

Kontaktpersoner:
 Susanna Sund, tel. 050 3450501, susanna.sund@korsholm.fi 
 Annica Reini tel. 3277165, 0500 162112, annica.reini@korsholm.fi