Musik

Musiklivet mår bra i Korsholm. För tillfället finns det ett tiotal aktiva sångkörer och musikgrupper utspridda över hela kommunen. De flesta körer tar gärna emot nya sångare – så om du är intresserad ska du inte tveka att ta kontakt direkt med körerna! För mera information och tips om vilka körer som tar emot nya sångare, kontakta oss på Fritid och kultur.

Det finns sex stycken fria musikskolor i Korsholm. Musikskolorna erbjuder barn, unga och vuxna privata sång- och musiklektioner allt från piano- till trumlektioner. Musikskolorna drivs av föreningar och finns på följande bostadsområden: Smedsby, Böle, Kvevlax, Norra Korsholm, Köklot, Replot-Björkö skärgård, Syd-Östra Korsholm och Solf. Undervisningen ordnas i kommunens skolor. Ta kontakt med Fritid och kultur för tilläggsuppgifter om de verksamma körerna, sång- och musikgrupperna och de fria musikskolorna.

Vid Korsholms Musikinstitut kan barn och unga studera sång, musik och dans i enlighet med lagen om den grundläggande konstundervisningen. Undervisning ges på både svenska och finska. För mera information, se Musikinstitutets egen webbplats.

Musikfestspelen Korsholm är en väletablerad kammarmusikfestival, som har ordnats varje sommar sedan 1983. Festspelen ordnas under åtta dagar och har ett utbud på ca 30 konserter runtom i Österbotten. De flesta av konserterna ges i Vasa och Korsholm. Artisterna som uppträder är finländska kammarmusiker blandat med musiker från hela världen. Musikfestspelen arrangeras av en understödsförening. De största finansiärerna är Korsholms kommun, Vasa stad och undervisningsministeriet. Festspelen sponsoreras också av ett hundratal företagare i regionen. Mera information om Musikfestspelen hittar du på deras egen webbplats: Musikfestspelens webbsida. Du kan även kolla in årets broschyr här: Broschyr 2019

 

Konstens natt 2015 715

Pensionärernas Allsång på Stundars 2015